Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Trochanterit är egentligen ett begrepp som står för ”smärtor på höftens utsida” och är ett av de vanligaste smärttillstånden runt höftregionen. Trochanterit beskrivs ofta i litteraturen som en inflammation i en slemsäck som sitter under ett av höftens senband, precis där den passerar lårbenet.

 Troligen finns det många orsaker till att dessa smärtor uppkommer men relativt lite kunskap om vilka dem är och bästa sättet att behandla dem. Vanligtvis drabbas kvinnor i övre medelåldern men tillståndet kan förekomma hos båda könen och även hos unga människor.

Klicka här för att läsa om behandling vid trochanterit