Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Ibland kan protesopererade patienter trots sin protes ha ont i höften. Vilket kan påminna om smärtorna patienten upplevde innan protesoperationen.

Om smärtorna är oförändrade efter en protesoperation kan det bero på att man helt enkelt ställt fel diagnos och att det är något annat som ger upphov till smärtorna, detta är dock väldigt ovanligt.

I vissa fall kan patienten lida av en så kallad ”Gluteus”-skada som ger upphov till smärtorna. Gluteus medius och Gluteus Maximus är de muskler som omger höften.

Gluteus-skador kan även uppstå efter en protesoperation. Muskeln kan ha blivit skadad vid operationen eller senare vid ökad belastning på senfästet. Detta gäller oftast äldre patienter som även innan operationen haft problem med smärtor från dessa områden. Oftast har dessa patienter kraftig ömhet över sidorna av höften där Gluteus sitter. En annan höftmuskel som också kan leda till ont i höften är ”Psoas” eller ”Höftböjaren”. Oftast kommer psoas-problem ganska tidigt efter operationen. Patientens artrosvärk har försvunnit men istället ersatts av en smärta som kommer då patienten böjer och sträcker på benet eller försöker lyfta benet rakt. Orsaken kan vara att protescupen sitter i ett sådant läge att Psoas glider över dess kant eller en liten men vass cementbit som irriterar senan.

 Smärtor efter proteskirurgi kan naturligtvis också bero på att delar av eller hela protesen av olika orsaker sitter löst. Till exempel Infektioner efter proteskirurgi kan vara en orsak till lossning. Ibland kan dessa vara svåra att identifiera med vanliga blodprover eller odlingar av ledvätska. Oftast krävs att man försöker hitta de bakterier som eventuellt växer runt protesen genom att ta biopsier, alltså vävnadsbitar från olika mjukdelar kring protesen.