Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Skador på muskler och senor runt höften är vanligare än man tror. Speciellt gäller detta äldre patienter som kanske ådragit sig en höftfraktur eller haft ett smärttillstånd på utsidan av höften under en längre tid. Skador på musklerna runt höften kan vara så kallade traumatiska eller degenerativa, vilket innebär antingen plötsliga på grund av någon form av fysiskt trauma, eller en skada som pågått under en längre tid. Majoriteten av bristningarna i musklerna runt höften är degenerativa.