Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Pincer i höften innebär att någon del av höftledsgropen har för mycket överhäng av ben och orsakar smärta när mjukdelar och ben kommer i kläm, så kallade ”pincerimpingement”. Pincerförändringar förekommer i något högre grad hos kvinnor än män, men är relativt vanligt hos båda könen. Patienter med symptomgivande pincerförändringar klagar ofta på smärta och/eller stelhet vid flexion av höften. Skademekanismen vid CAM-förändring och Pincerförändringar är alltså olika men ger i princip samma symptom.