Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Knäppande leder är vanligt och i de allra flesta fall helt normalt och ofarligt. I vissa fall kan dock en knäppande höft vara förenade med smärta och obehag hos vissa patienter. De kan då vara av värde att ställa en diagnos.

De två vanligaste tillstånd som orsakar knäppningar i och runt höften är dock vad man kallar ”internal” och ”external snapping hip”.

External snapping hip är det vanligaste och uppstår när en av höftmusklerna glider fram och tillbaka över lårbenet. Denna rörelse är förvisso helt normal och utförs hundratals gånger per dag men för vissa individer kan höftmuskeln vara lite stramare eller lårbenet lite större vilket orsakar dessa knäppningar. Den kategori som är vanligast för detta är unga tjejer. Allt detta kan leda till att den underliggande slemsäcken blir inflammerad vilket då ger upphov till smärta.

External snapping hip kan i många fall även ses hos personer med benlängskillnad och det är då oftast sidan med längre ben som uppvisar symptom. Mindre vanligt är det att man hör hur det knäpper inne i höften, så kallad internal snapping hip. En av de starkare höftböjarna kan i vissa fall glida, eller hoppa över olika strukturer i höften. Oftast hörs detta då man sträcker höften från ett böjt läge.