Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

En ledmus i leden, även kallad en ”fri kropp” är oftast ett resultat av en broskskada eller artrossjukdom. Ibland kan fria kroppar vara ett resultat av ”Synovial kondromatos” som är en ganska ovanlig sjukdom. Denna sjukdom innebär att ledhinnan som omger alla leder, bildar broskliknande fria kroppar som kan leda till smärta, svullnad och nedsatt rörelse i leden.

I början av sjukdomen kan det vara svårt att skilja den från en vanlig inflammation vid till exempel överansträngning.