Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

FAI eller ”Femuroacetabulär trängsel” är ett samlingsnamn för olika tillstånd av trängsel i höften. De patienter som uppvisar detta tillstånd har som regel förändringar antingen på höftkulan, bäcken eller på båda. Man talar om tre typer av deformiteter: Den första, en så kallad CAM-förändring, involverar främre och övre delen av ledhuvudet. Den andra, en så kallad Pincer involverar bäckenet och en tredje är en kombination av de båda.

Alla dessa tre deformiteter ger upphov till ökad friktion mellan ledhuvud och bäcken som i sin tur orsakar smärta och nedsatt rörelseförmåga i höftleden. Vanligast drabbade är idrottare som utövar till exempel fotboll, hockey, gymnastik eller andra sporter där man utför upprepade rörelser i höftens ytterläge.

De som lider av FAI kan ha flera olika symptom. Smärtan kan ofta lokaliseras till ljumskar, nedre delen av ryggen, och runt bäckenet. Även smärta vid trappuppgång och andra aktiviteter som innebär en böjning av höften, som till exempel att knyta skor eller sitta på huk är vanligt.

I vissa fall kan dessa symptom tidigare ha diagnostiserats som inflammationer av olika slag men som egentligen kan vara tillstånd som trängsel i höften som då kan leda till för tidig artros.

Därför är det viktigt att utreda sin höftsmärta om den är återkommande trots träning, behandling och sjukgymnastik.

höft FAI CAM pincer höftkula höftkula