Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Labrum är en broskskiva i höften som är viktig för höftens normala funktion då den smörjer leden, fungerar som stötdämpare och stabiliserar höften. Den vanligaste anledningen till skada på labrum är onormal belastning, överrörlighet i höften eller kraftigt vridvåld.

Broskskador i höften är en allvarlig skada som i många fall kan leda till artros i leden. Broskskador kan antingen vara akuta eller så kallat degenerativa, alltså att det blir sämre under en längre tid, dessutom kan skadorna variera i storlek och utseende.

Brosk och labrumskador i höften är väldigt vanliga vid CAM- och Pincerförändringar och är ganska säkert en bidragande faktor till artrosutveckling senare i livet. Tyvärr visar det sig att dessa skador går ganska långt ner i åldrarna och är i många fall mycket extensiva.