Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Då höften sitter väldigt djupt och därför inte går att känna på direkt med händerna brukar man vid undersökningar koncentrera sig på omkringliggande områden. Röntgenundersökning av höft och bäcken spelar också en betydande roll i diagnostiken av höftproblem. Vanlig röntgen kan visa de problem som ligger till grund för problematiken och dessutom utesluta andra orsaker till smärtorna.

När man undersöker höften görs detta både liggande och stående. Man börjar med att notera eventuell minskning av musklerna kring höften, kroppshållning och eventuella ärr från tidigare trauma eller kirurgi. Man undersöker också styrkan och förmågan att stabilisera bäckenet genom att patienter står på ett ben med ena knät uppdraget. Man tittar då på höften för att se om den är vågrät eller om den faller. Om den vinklas mot det benet som är i luften kan det vara ett tecken på att höften är försvagad.

En annan undersökning utförs med patienten liggandes på rygg. Man böjer därefter benet och trycker låret mot magen tills höften är i 90 grader samtidigt som man roterar benet inåt. Rörligheten och den eventuella smärtan gör att man kan skaffa sig en bättre uppfattning om vilken åkomma patienten lider av. Man kan också testa att låta patienten lägga det enda benet med foten mot sidan av knät på det andra benet för att därefter titta på det böjda knäts avstånd till bänken, rörligheten i höften och eventuell smärta. Ett annat test man kan utföra är att patienten ligger på sidan och lyfter därefter det ben som är mot taket uppåt med rakt utsträckt ben. Om man då kan notera svagheter eller smärta hjälper även detta att fastställa en korrekt diagnos.