Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

För yngre och idrottsmän brukar nästan alltid sjukgymnastik vara tillräcklig och endast i vissa behandlingsresistenta fall kan operation krävas.

Annan vanlig behandling vid Tronchanterit är att patienten får upprepade kortisoninjektioner i det smärtande området. I vissa fall med förbättring men i de allra flesta fall återkommer smärtorna och kan till och med förvärras.

När vila, avlastning, sjukgymnastik eller kortisoninjektioner med mera inte hjälper så kan man försöka med operation. Vid många fall, speciellt hos medelålders kvinnor, kan en skada på de så kallade Gluteus-senorna vara orsaken till smärtorna. Ofta sitter dessa på senans insida och kan vara nästintill omöjliga att identifiera, både öppet och artroskopiskt. Man kan med fördel utföra operationen artroskopiskt men går även bra att göra öppet.