Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Vid skadad eller avsaknad labrum fungerar höften inte optimalt och alla defekter bör därför åtgärdas. I de fall där labrum helt saknas eller inte går att laga, rekonstrueras det helt.

Labrumrekonstruktion är en relativt ny företeelse som dock börjar bli mer vanligt då resultaten av dessa operationer har visat sig mycket lovande.

Tidigare var det vanligast vid höftartroskopi att man fräste bort labrum om den var skadad. Nyare forskning pekar dock på att det är bättre att bevara eller återställa labrums funktion genom lagning. Detta är en mycket mer krävande operation rent tekniskt men i slutändan kan det vara värt det.

Innan vi på Specialistcenter började med labrumsrekonstruktioner hade vi utfört över 1000 ”vanliga” ingrepp. Just nu har vi gjort cirka 70 rekonstruktioner och kan snart presentera 2-årsuppföljningen på dessa. De preliminära resultaten visar goda resultat med flertalet patienter som återgått till idrott.

Vi har hittills utfört dessa rekonstruktioner i flera olika steg, där det första innefattar ett ingrepp där vi konstaterar om det finns skada på labrum och att en rekonstruktion är att rekommendera. Vid detta första ingrepp åtgärdas också de underliggande anledningarna som orsakat labrumskadorna från första början.

Efter detta ingrepp informeras patienten om fynden och patienten får därefter fatta ett beslut om det vill gå vidare med en labrumrekonstruktion. Vi är noga med att betona att det i nuläget inte finns otvivelaktig vetenskap för detta ingrepp men att vår filosofi är att det är betydligt bättre att ha ett labrum än att inte ha det.

Om patienten väljer att gå vidare med en rekonstruktion utförs denna operation 4-6 veckor efter den första operationen.

Vår teknik har vi utvecklat själva och vi opererar oftast fyrhänta, alltså med två kirurger samtidigt. Rekonstruktion av labrum kräver en transplantation av en bit av en hamstringssena i knät som vi utför med ett litet snitt vid knät. För att fästa denna sena borrar vi därefter hål i benet och fäster senan med hjälp av så kallade ankare. Operationstiden ligger oftast runt 1 till 1 ½ timme.