Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Knäppande höfter som inte är smärtsamma behöver ingen behandling. Om det rör sig om en ”vanlig” knäppande höft försvinner också oftast dessa symptom utan behandling.

Vid andra fall kan sjukgymnastik hjälpa eventuella bakomliggande muskulära svagheter eller dåliga rörelsemönster. Oftast krävs dock ganska lång tid av rehab och träning innan symptomen är borta.

Om patienter inte svarar på konservativ behandling eller vila finns möjligheter att åtgärda problemet med höftartroskopi. Dels kan man med artroskopi undersöka om det finns nån annan underliggande orsak till knäppningarna i höften men även ibland åtgärda det som orsakar knäppningarna med gott resultat.