Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Man har genom åren opererat "pubalgi" på olika sätt. Eftersom pubalgi oftast involverar flera strukturer räcker det sällan att man bara adresserar ett problem. Om man har en patient med pubalgi så ska man ganska säkert åtgärda detta artroskopiskt för att förbättra rörelsemönstret. Det är dock extremt viktigt att fortsätta med att stärka core-musklerna och betona för patienten att en operation i de allra flesta fall inte ensamt löser problemen. Efter kirurgi får man oftast räkna med att syndromet måste fortsätta behandlas av sjukgymnast.