Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Inledningsvis försöker man att behandla artros genom att lindra symptomen på olika sätt till exempel genom sjukgymnastik eller smärtstillande preparat. Men om dessa inte fungerar kan operation och höftprotes vara enda sättet att bli symptomfri.

Eftersom artros påverkar både höftleden och höftkulan måste båda dessa ersättas, detta kallas ”totalprotes”. Vanligast är att man ersätter höftkulan med metall och höftleden med plast.

Sedan 60-talet har både den kirurgiska och materiella utvecklingen gått kraftigt framåt och protesoperation av höfter har blivit ett vanligt och framgångsrikt ingrepp. I Europa utförs ungefär 500 000 höftprotesoperationer årligen.

Vanligt är att patienten stannar kvar på sjukhuset i 2-5 dagar efter operationen. Viktigt är dock att patienten kommer upp ur sängen redan dagen efter operationen men hjälp av en sjukgymnast. Full belastning på det opererade benet kan ofta göras väldigt snabbt efter operationen även om patienten behöver kryckor under några veckor.

När såret läkt, musklerna återfått sin styrka och smärtorna försvunnit kan det vara lätt att glömma att man har en protes i sin höft men protesen har jämfört med en normal höft vissa begräsningar. Den kan exempelvis hoppa ur led lättare än en vanlig höft eller lossna vid för stor belastning.

 

Bästa sättet att avgöra vad man kan och inte kan göra efter en höftprotesoperation kommer man bäst fram till tillsammans med kirurgen. Detta kan varier från person till person men en vanlig konsensus internationellt är att aktiviteter såsom cykling, simning, golf, segling och bowling eller liknande med kontrollerade rörelser och låg belastning är ganska ofarliga att utföra. Tennis och skidåkning är mer tveksamt men kan utföras på lägre nivå. Däremot är kontaktidrotter helt uteslutna på grund av allt för stor risk för allvarliga komplikationer.