Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Målet med höftartroskopisk kirurgi vid FAI är att avlägsna det som ger CAM- och pincerförändringar samtidigt som man vill bevara labrum och dess ledskyddande funktion. Artroskopisk teknik gör det möjligt att avlägsna överväxten(pincern) utan att skada muskler och annan mjukdelsvävnad i området. När man åtgärdat problemet med benöverväxten så kan man återfixera labrum.

Att bevara och återfixera labrum med artroskopisk teknik är relativt komplicerat och kräver noggrann planering. Det är ytterst viktigt att de ankare som man använder för att fästa suturerna med, är placerade helt korrekt. Målet måste alltid vara att resultatet av den artroskopiska kirurgin blir minst lika bra som öppen kirurgi.

En av fördelarna med artroskopisk teknik är man får en extremt bra översikt av leden och de eventuella skador som existerar. Som vid all kirurgi är det viktigt att man förstår de olika patologiska tillstånden och vilken åtgärd som passar bäst. Vissa tillstånd passar bäst för öppen kirurgi. Majoriteten av patienter med pincer-problematik passar dock utmärkt för artroskopisk kirurgi.