Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Då broskceller inte kan ersättas behandlas patienter med brosk- eller labrumskador främst för att begränsa skadorna och effekterna av skadorna.

 

Det finns några metoder man kan använda vid behandling av broskskador som till exempel att limma fast broskfragment eller brosktransplantera. Tyvärr kan man dock konstatera att det ännu inte finns några riktigt bra metoder för att åtgärda broskskador i den utsträckning som skulle behövas. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda sina höftsmärtor för att kunna åtgärda det så tidigt som möjligt.