Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se

Artros kan ganska enkelt urskiljas vid röntgenundersökning då man tittar på avståndet mellan höftkulan och höften. Ju mindre avstånd mellan dessa desto mindre brosk i höften. Vid lindrigare former av artros kan sjukgymnastik i kombination med medicinering lindra symptomen. Vid värre artros behövs dock höftleden bytas ut till en höftprotes. Läs mer om höftprotes och operation här. 

Ibland kan det dock vara svårt att avgöra om det rör sig om artros eller ett annat smärtstillestånd. Patienten kanske har ont i höften utan att röntgen visar tecken på artros. I vissa fall syns heller inga symptom på CAM- eller Pincerförändringar som skulle kunna förklara smärtan.

Höftartroskopi kan i dessa fall vara av värde för att faktiskt kunna konstatera eller utesluta en artros i höften. Vid flertalet tillfällen har vi på specialistcenter kunnat hjälpa proteskirurgerna att fatta ett beslut om protesoperation genom att ta bilder och beskriva hur broskytorna i höften ser ut.

 I övrigt när det gäller höftartroskopi av artros är vår inställning att vara mycket restriktiv i detta. Vissa patienter kan bli bättre av en artroskopi vid artros i höften men det är långt ifrån säkert. I vissa fall vill patienten absolut inte ha en höftprotes och vi kan då utföra en höftartroskopi men vi är då noga med att informera patienten om att risken finns att man gör mer skada än nytta med artroskopi jämfört med en höftprotes.