Höftartroskopi

www.hoftartroskopi.se


Patientlagen ger patienter rätt att söka öppenvård över landstingsgränserna

Från den 1 januari 2015 gäller den nya patientlagen som ger patienten rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården i hela landet. Det ger vårdgivare med gott rykte möjligheter att ta emot patienter från hela Sverige.

Patienten får sammanfattningsvis ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande, även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting. Det betyder också att patienten kan välja behandlingsalternativ som inte finns i det egna landstinget.

Hemlandstinget bekostar vården och betalning till privata vårdgivare ska, som princip, gå via vårdlandstinget. Utomlänspatienter ska behandlas på samma sätt som patienter från det egna landstinget, men omfattas inte av vårdgarantins regler.

Många vårdgivare har frågor om hur den nya patientlagen funkar praktiskt. På http://www.1177.se/vardpersonalfinns en del information att hämta som är riktad till vårdpersonal.

Landstingen och regionerna tar också fram fördjupad information riktad till vårdgivare. På till exempel Stockholms läns landstings vårdgivarguide finns mycket konkret information för vårdgivarna i Stockholm om hur de ska tillämpa den nya lagen.

1177.se har ansvaret att informera patienter om innehållet i patientlagen och möjligheterna att söka öppenvård hos vårdgivare över landstingsgränserna. De har gjort en temasida för patienter om patientlagen: http://www.1177.se/Tema/Patientlagen/

 

Att remissreglerna följs är en förutsättning för att vårdgivaren ska få ersättning. Hemlandstinget ska bekosta vård som en patient får hos en vårdgivare i ett annat landsting, under förutsättning att hemlandstingets remissregler följs. Om landstinget där vårdgivaren verkar har remisskrav så måste även patienter från andra landsting ha det. Patienten behöver då söka sig till en primärvårdsläkare, antingen i hemlandstinget eller i vårdlandstinget, som sedan har möjlighet att remittera patienten vidare till den specialiserade öppenvården.